Een andere kijk

Na een verblijf van bijna 25 jaar in de VS was een van de eerste indrukken die wij van het ons onbekende Portugal kregen: wat een kalme samenleving. Dat zeiden mijn vrouw en ik al tegen elkaar terwijl wij nog niet verder dan Lissabon gekeken hadden.

Daar verbleven wij min of meer gedwongen vanwege allerlei douaneperikelen die opgelost moesten worden, inclusief de invoer van een twee jaar eerder in Amerika aangeschafte auto. Ter informatie en bij wijze van waarschuwing: die procedure nam negen maanden in beslag gedurende welke periode onze vriendelijke Portugese agent, in de import van auto’s gespecialiseerd, die kantoor hield in de Rua de Santo António da Sé vlak achter de Praça do Comércio, een stapel documenten aan ons dossier kreeg toe te voegen die uiteindelijk zeker vijftien cm dik was.

Mooi gekleurd

Ons wekenlange verblijf in Lissabon beviel uitstekend. Zo konden we goed met de stad kennismaken en tegelijk een beetje vertrouwd raken met de Portugese cultuur en levenswijze voordat we op ons doel afgingen: het zoeken naar en hopelijk vinden van een woonplaats en een huis ergens “in de binnenlanden”. Wat we op het oog hadden was de streek net ten noorden van de Taag, aan weerszijden van de Zêzere.

Wat ons, onder veel meer, in Lissabon opviel en als weldadig werd ervaren was de kleur in de stad en ik bedoel de gekleurde medemens. In de VS hadden wij eerst zo’n 12 jaar in New Mexico gewoond, de staat die vol hispanics zit, nazaten van de oorspronkelijke bewoners die in feite Mexicanen waren, want de nog oorspronkelijker bewoners zijn indianen die van Pueblo, Navajo en Apache afstammen. Er zat en zit kleur in de bevolking van New Mexico, al ontbreekt zwart.

Weinig kleur was te vinden in de staat waar wij nadien, tot de verhuizing naar Portugal, een zevental jaren doorbrachten. Dat was Kansas en vooral op het platteland was en is die staat zo blank als het maar zijn kan; daar zagen we zelden of nooit een “gekleurd persoon” en als er eens eentje langskwam, nou, dan baarde die best opzien.

In Lissabon haalden wij opgelucht adem bij het aanschouwen van zoveel kleur op straat en dan met name al die goed uitziende, goed gekleed gaande Afrikanen. En zelfs de blanke Portugezen, ook die hadden kleur, ongeveer zoals de hispanics van New Mexico, en ze hadden overwegend ravenzwarte haren en gitzwarte ogen. Geen twijfel mogelijk: wij waren “out of Dodge” in een andere wereld aangeland.

Niet florissant

In de weken die wij in Lissabon doorbrachten dachten wij te bemerken dat de donkergekleurde Portugees, met inbegrip van degenen met de allerzwartste huidskleur, uit Mozambique, Angola, Kaapverdië, Guinee-Bissau en Sao Tomé afstammend, weinig racistische tegenwerking ten deel viel. Wel viel het op dat we er veel tegenkwamen die in de dienende beroepen aan de slag waren. Maar op het oog leken die toch een meer gewaardeerde positie in te nemen dan de zwarte bevolking van een aantal Amerikaanse steden die we kennen en bovendien een groter geluk uit te stralen.

Of werden wij misschien te zeer verblind door de Portugese zon die weerkaatste van veelal blinkend witte gebouwen? Of door onze blijdschap, dat we onszelf in een voor ons nieuw en ook nog eens onschuldig lijkend deel van de wereld bevonden? (Wij verlieten de VS net voordat Trump tot president werd gekozen – alsof we de misère voelden aankomen.)

Wij ontdekten wel dat veel Afrikaanse Portugezen in voorsteden van Lissabon wonen die ons niet allemaal even florissant toeleken: kijkjes die we namen, of bij toeval kregen, in Loures en Setúbal gaven ons de indruk dat er naast “normale” wijken minder aantrekkelijke woongebieden zijn waarvan de bewoners soms lange tijd aan forensen naar en van Lissabon kwijtraken – een veertiental stadsdelen en voorsteden die als bairros da lata of bairros sociais, dus als bairro te boek staan en soms (bijna) de aanduiding favela verdienen. Ghetto-achtige buurten zoals Cova da Moura, Amadora, Jamaica, Caparica, Estrela de África, Terras do Lelo, Bobadela, Quinta do Serra – toevallig allemaal met een hoog Afrikagehalte. Dat er in Lissabon (en ook in Porto) aan “ghetto tours” kon worden deelgenomen wisten we toen nog niet; niet dat we trek in georganiseerd armoe bekijken zouden hebben gehad.

Flinke last

Na onze weken in Lissabon overheersten de positieve indrukken: als er al racisme in Portugal was, dan viel dat reuze mee. Die visie namen wij mee naar Centraal-Portugal waar we ons uiteindelijk vestigden, in Tomar. In de Ribatejo wonend, kwam er niet of nauwelijks verandering in onze positieve mening aangaande de staat van racisme in Portugal.

In de afgelopen vier jaar kwamen we nauwelijks zwarte of donkerbruine mensen tegen in onze streek. Wij zagen zelden (afstammelingen van) Afrikanen, ook niet in dienstverlenende beroepen; wij zagen in de grote groep Portugese toeristen die Tomar met zijn kruisvaardersgeschiedenis aandoen slechts een klein percentage zwarte mannen en vrouwen. Dat had ons misschien aan het denken moeten zetten.

Maar dieper nadenken deden wij pas nadat we vriendschap hadden gesloten met een Portugese man die meer dan dertig jaar in de Amerikaanse staat New Jersey had gewoond en gewerkt alvorens naar zijn geboortedorp in de Ribatejo terug te keren, in het gezelschap van zijn vrouw, die in Toronto, Canada was opgegroeid maar van Brits-Guiana, naast Suriname, afkomstig was, als dochter van een van oorsprong Hindoestaans echtpaar uit India. Onze vriendin is dan wel niet “echt” zwart, maar haar heel donkere huidskleur zet haar wel degelijk apart. Zo zelfs dat zij, intussen alweer jaren in Portugal wonend, er flink last van heeft.

Gezwind terug

Zij was het die ons duidelijk maakte dat ras wel degelijk tot onderscheid leidt in Portugal, zelfs in een streek waar anders-gekleurden nauwelijks aanwezig zijn en dus niet, op wat voor manier ook, vanwege hun aantallen als “bedreigend” kunnen worden ervaren. In het begin van onze vriendschap reageerden wij nog ietwat ongelovig – hadden wij, toch wereldburgers zijnde, er dan zó ver naast gezeten? Maar telkens als wijzelf het onderwerp aansneden kwam er van haar kant een betoog dat op racistisch gedrag jegens haar door “de gemiddelde Portugees” wees, ook al sprak zij de taal en had zij dan een Portugese echtgenoot aan haar zijde. Als haar man zou komen te overlijden, nou, dan verdween ze gezwind, kregen wij te horen, terug naar Canada.

Toetsing van haar bevindingen aan het relaas van andere zwarte mensen zat er voor mij niet in, bij gebrek van Afrikanen in mijn omgeving. Maar kortgeleden stuitte ik in The Guardian op een uitgebreid artikel dat als kop had: “Portugal, recordtoename van racistisch geweld nu ultrarechts groeit.” Ik las het nauwkeurig, reageerde geschokt en dacht, dit moeten de trouwe lezers van Portugal Portal ook weten. Ook al verstoort het verhaal iets van die mooie droom die wij allemaal hebben, van ons gemoedelijk leven in (sinds 1974) een stukje eeuwig aards paradijs.

Kogelhuls

The Guardian (van 28 september 2020, voor wie de hele tekst wil lezen waarvan ik slechts een vertaald uittreksel geef). Mamadou Ba, die verbonden is aan een groep in Lissabon die fascisme bestrijdt, ontving een brief met de inhoud: “Ons doel is de dood van iedere buitenlander en antifascist – en daar hoor jij bij.” Een paar weken later werd de bedreiging herhaald en werd hem bevolen Portugal te verlaten, anders zou zijn familie aangepakt worden. Het papier van dit bericht was de verpakking voor de huls van een kogel.

Ba is niet de enige die dit soort aanvallen heeft te doorstaan, anders zou het European Network Against Racisme (ENAR) het niet hebben over “de urgente noodzaak van een institutionele reactie.” Er vonden, zeker in de afgelopen tijd, nogal wat aanvallen plaats op Afrikaanse mannen en vooral vrouwen. Plus op min of meer “Bekende Portugezen” zoals de voetballer Moussa Marega, afkomstig uit Mali, spelend voor Porto, die het veld moest verlaten na racistische leuzen toegeschreeuwd te hebben gekregen. Plus de zwarte acteur Bruno Candé die met vier schoten om het leven werd gebracht. Plus …

Geen weet?

In de afgelopen maanden blijkt het aantal aanvallen metterdaad of met het woord sterk te zijn toegenomen, zegt SOS Racismo. In het afgelopen jaar ontving de Portugese commissie tegen discriminatie 436 klachten, een stijging van 26% ten opzichte van 2018. ENAR traceert de stijging terug naar o.a. de verkiezingen van afgelopen oktober, toen Portugal net als Spanje en nog wat andere Europese landen de terugkeer constateerde van extreemrechtse groeperingen; in Portugal was het Chega (Genoeg). Hun leider, André Ventura, een aanhanger van allerhande rechtse groeperingen en openlijk supporter van neonazigroepen, won als eerste rechts-extremist sinds de democratie werd gevormd een zetel in het parlement; natuurlijk claimde hij later dat hij “echt geen weet” had van het bestaan van dergelijke extreme groepen.

Dat verkiezingssucces gaf aanleiding tot racistische aanvallen op gekleurde minderheden. Ventura schold een vrouwelijke politicus uit voor “een kandidaat van de zigeuners” en bepleitte drastische maatregelen tegen moslims in Portugal en elders in de EU. Zoals altijd en overal: same old, same old. Dan loopt ie wel met een banier door Lissabon dat als tekst heeft: “Portugal Não É Racista” (Portugal is niet racistisch).

Altijd hetzelfde

Ventura zegt publiekelijk wat veel Portugezen stiekem denken, stelt The Guardian. Zijn politieke agenda is identiek aan die van andere fascisten, waar ook ter wereld. Zo ook zijn aanvallen op “politieke elites” en zijn veroordeling van “alom heersende corruptie”; zo ook zijn pleidooi voor “strijd tegen de misdaad” en vooral die misdaad, die Afro-Portugese minderheden worden gezegd te plegen. Terwijl ook in Portugal de cijfers aantonen dat in de laatste 12 jaar de misdaad met dik 20% is teruggedrongen.

De Portugese Black Lives Matter-beweging probeert het debat over racisme in Portugal te starten; het is hier geen “herstarten” omdat het na de revolutie en dekolonisatie van 1974 nooit tot een echt debat gekomen is. Eerder in het jaar werd al de grootste demonstratie ooit georganiseerd door de zwarte gemeenschap en, het was te verwachten, Chega organiseerde een tegendemonstratie waarbij de nazigroet werd gebracht, terwijl enigerlei vorm van racisme domweg werd ontkend. Het kantoor van Mamadou Ba werd beklad met hakenkruisen en doodsbedreigende teksten; dergelijke mededelingen werden trouwens ook aan enkele journalisten en gematigd linkse parlementsleden gestuurd. Altijd hetzelfde liedje. Same old, same old.

Eerste vonken

Portugal heeft drie zwarte vrouwen in het parlement. Joacine Katar Moreira zegt: “Ik had nooit gedacht dat het deze wending zou krijgen. Als ik het had geweten, was ik niet in de politiek gegaan.” Zij komt van Guinee-Bissau en ze heeft een kleine stotter die, dat viel te verwachten, werd aangegrepen om haar belachelijk te maken. “Ga naar je eigen land terug,” zo luiden de boodschappen die zij met regelmaat ontvangt; de meeste schrijvers gebruiken sterkere bewoordingen. Het bevreemdt haar dat, sinds de verkiezingen het nieuwe parlement bepaalden, er een normalisatie van racistische gedragingen plaatsvindt; uitlatingen van de lawaaiige antidemocraat Ventura worden oogluikend toegestaan, terwijl de bezwaren van het nederige, zwarte, democratische, vrouwelijke parlementslid worden weggewuifd.

ENAR heeft gesteld dat het gebrek aan reactie de racisten de kans geeft geweld tegen minderheden openlijk aan te moedigen. Een van de problemen die Katar Moreira ontmoet is: veel mensen ontkennen dat er iets mis is; ze voelen zich domweg persoonlijk aangevallen als zij het bestaan van racisme suggereert, zo van: dat bestaat niet in ons land, het oude regime, dat van een fascistische dictatuur, maakt heus geen nieuwe kans in Portugal. Dat dacht ik dus ook toen ik hier mijn eerste indrukken opdeed. Nu, vier jaar later, heb ik een iets andere kijk. Ook in Portugal liggen de aanmaakhoutjes al te vonken. Laten we hopen dat het vuur niet wordt aangewakkerd.         

Weelderig

Zijn mijn positieve indrukken uit mijn begintijd in Portugal nog op andere manier aangetast? Nou, eigenlijk niet of nauwelijks, ook al ben ik de samenleving met wat scherpere blik gaan bezien. Of toch, ja. Een paar jaar geleden had ik het in een bijdrage voor Portugal Portal ook over de politiek. Ik roemde het bestuur van de stad Tomar waar, vond ik, zo’n gezellige blonde vrouw met de zo passende voornaam Anabela het bewind voerde en iedereen het welzijn van de gemeenschap scheen toegedaan. Intussen wakker geworden, weet ik dat het weelderige haar van de socialistische burgemeester niet echt blond is.

En weet ik dat zij bij een aantal rechtszaken betrokken was die aan malversaties deden denken. En dat zij op dit moment ook de CEO is van het bedrijf dat voor Tomar de wateraanvoer en rioolwaterafvoer plus de vuilophaal verzorgt, nadat de vorige uitvoerder de laan uit werd gebonjourd. Het nieuwe bedrijf maakt er een potje van: zo is er van de eerst zo regelmatige vuilophaal – je kon er de klok op gelijkzetten – geen sprake meer, sterker nog, rond de afvalbakken stapelen zich frequent hele bergen op. Het nieuwe bedrijf kreeg wel een mooi kantoor vlak achter het stadhuis, maar van zijn declaratiesysteem klopt ook na maanden nog maar weinig. Trouwens, die burgemeester, die heeft een zoon wiens gedrag mij een beetje doet denken aan dat van Eric Trump. Maar nu roddel ik…

Verder heb ik trouwens weinig negatiefs te melden over mijn nieuwe thuisland.